Stowarzyszenie "Nasz Bocian"
04-789 Warszawa
ul Południowa 30/6 m.4
Kontakt telefoniczny zarząd:
+48 600 235 522 - Marta Górna
+48 794 553 745 - Barbara Szczerba
stowarzyszenie@nasz-bocian.pl
www.nasz-bocian.pl
Przychodnia Lekarska "nOvum"
ul. Bociania 13
02-807 Warszawa
+48 22 566 80 00
+48 22 899 33 30
+48 22 899 33 49
sekretariat@novum.com.pl
www.novum.com.pl
ALAB Laboratoria Sp. z o.o.
ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa
tel. 223496060
info@alab.com.pl
www.alablaboratoria.pl