Jeżeli twoje doświadczenia oraz los par, które pragną dziecka nie jest Ci obojętny, prosimy o darowizny finasowe na rzecz Fundacji MRM. Wszystkie środki będą przeznaczane na cele statutowe!

BANK MILLENIUM
60 1160 2202 0000 0004 6133 7253