• Inicjujemy, promujemy i wspieramy działania szkoleniowe i edukacyjne umożliwiające rozpoznawanie płodności oraz leczenie niepłodności,
  • Działamy na rzecz wyrównywania dostępu do specjalistycznych usług medycznych, umożliwiamy leczenie osobom potrzebującym, wspomagamy profilaktykę osób i ich rodzin,
  • Zabiegamy o pomoc państwa w umożliwieniu leczenia niepłodności osobom niezamożnym,
  • Promujemy i organizujemy wolontariat. Działamy charytatywnie.