Zapisy na badania AMH zostały zakończone. Przekazaliśmy 400 bezpłatnych voucherów. Dziękujemy ALAB Laboratoria i dziękujemy za tak liczne zgłoszenia.

Badajmy się!

Zapisz się na badanie AMH!

Fundacja MRM rusza z kolejnym projektem. Tym razem, we współpracy z ALAB laboratoria rozdamy kobietom 200 bezpłatnych voucherów na badania AMH.

Jest to podstawowe badanie, określające poziom rezerwy jajnikowej w organizmie kobiety, czyli w uproszczeniu płodność. Badanie wykonane w młodym wieku i powtórzone po kilku latach pokazuje, czy nasza płodność maleje i w jakim tempie. Jest więc kluczowe dla świadomego planowania rodzicielstwa, jak i diagnozowania problemów z płodnością.

To badanie, które powinny wykonać kobiety planujące macierzyństwo, te, które mają problem z zajściem w ciąże, a także takie, które są w trakcie procedury in vitro, bądź ją planują.

By otrzymać voucher należy wysłać zgłoszenie na adres AMH@mrmfundacja.pl 

Jakie są zasady zgłoszenia się do projektu?

  1. Do projektu mogą zgłosić się kobiety, które ukończyły 18 r.ż.
  2. Jedna osoba może zgłosić się i pozyskać tylko jeden voucher.
  3. Voucher nie może być sprzedany ani wymieniony na gotówkę.
  4. Numerowane vouchery w formacie .pdf będą przekazane drogą elektroniczną.
  5. Vouchery będzie można wykorzystać w ALAB laboratoriach w całej Polsce. Lista laboratoriów znajduje się tutaj: https://www.alablaboratoria.pl/punkty
  6. Voucher obowiązuje do 31.12.2022
  7. Akcja trwa do wyczerpania puli 200 voucherów.
  8. Osoba, która otrzyma Voucher zobowiązana jest stawić się osobiście w Punkcie Pobrań w celu okazania Vouchera oraz w celu pobrania od niej materiału do badania. Voucher przed badaniem powinien zostać przekazany pracownikowi (rejestratorce) Punktu Pobrań. Przekazany pracownikowi (rejestratorce) w Punkcie Pobrań Voucher jest uznany przez ALAB laboratoria za wykorzystany i nie podlega zwrotowi.
  9. Wyniki badań zostaną udostępnione wyłącznie Osobie Uprawnionej, dla której zostało wykonane badanie.